Do Diagnostického centra prichádza mladý pár z juhu Slovenska a v náručí nesú 10 mesačné dieťatko.  Terapeutka Vojtovej metódy Zuzka Komárová víta rodinku ako starých známych, do ADELI totiž prvýkrát prišli, keď malo bábätko 1 mesiac a odvtedy spolupracujú. Ľavá rúčka bábätka bola poškodená pri komplikovanom pôrode.

Pôrodné zranenia nemusia byť badateľné, ale pre vývin dieťaťa určujúce. Zlomenina kľúčnej kosti alebo krvácanie do svalu kývača hlavy spôsobuje stuhnutie svalu, nepohyblivosť a stočenie hlavičky. Čo spôsobuje napríklad aj to, že bábätko dokáže vytočiť hlávku len k jednému prsníku. Stočenie hlavičky len na jednu stranu, ako maminy dobre vedia, spôsobuje splošťovanie lebky ale nielen to, bez rehabilitácie hrozí nerovnomerný vývoj celého tela s neopraviteľnými následkami.

Vaneskini rodičia sa “Vojtovku” rozhodli cvičiť v ADELI. Vyľakali ich vyjadrenia personálu v pôrodnici, “že na ľavú ruku dievčatka môžu zabudnúť.” O rehabilitácii nepadlo v tejto konkrétnej pôrodnici bohužiaľ ani slovo.

“Dôležité je, že rodičia malej Vanesky nezaháľali a vyhľadali pomoc. Rodičia musia byť o poraneniach hlavových a periférnych nervov účinkom mechanických síl počas vedenia pôrodu informovaní.  Dieťa môže a nemusí mať krvnú podliatinu, určite však má bolesti. Ak je problém zamlčovaný alebo banalizovaný, stráca sa cenný čas na rehabilitáciu. Ak rodičia prídu včas, cvičením a masážami sa podnecuje vývoj postihnutej oblasti.” – hovorí terapeutka Zuzana Komárová.  “Rovnomerné používanie oboch horných končatín je dôležité pre správny psychomotorický  vývoj dieťaťa.  Malá Vaneska už dnes trénuje štvornožkovanie so zapájaním oboch rúk, bez rehabilitácie by však mala ručičku zrejme nefunkčnú a ťahala ju za sebou.”

Čo sa odkladaním cvičení stráca?

Mozog dieťaťa sa najrýchlejšie vyvíja počas prvého roku života, preto je nutné aj čerstvo narodenému dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť hneď, nie “potom.” Stimuláciou nervového systému na neurorehabilitácii môžeme zabrániť trvalému poškodeniu a zlepšiť perspektívu dieťaťa do dospelosti. “Informácie o správnom vývine pohybových a rozumových schopností sú všeobecne dostupné, existujú tabuľky vývinových štádií mesiac po mesiaci, ktoré vypracovali odborníci.” – apeluje na rodičov Dr. Nataša Haringová, fyzioterapeutka oddelenia BabyMed v ADELI. Rodičom sa odporúča byť vnímaví na upozornenia lekárov na poruchy centrálneho nervového systému. “ Konštatovanie, že bábätko je hypotonické alebo hypertonické (má slabé alebo silné svalové napätie) treba brať vážne a s dieťaťom treba začať primerane individuálnym potrebám, avšak okamžite cvičiť”. – dopĺňa skúsená terpauetka.

Zvlášť ohrozené predčasniatka

Iná Vaneska, tentoraz z Východu Slovenska sa narodila v apríli 2020, predčasne, v 27. týždni. Začiatok života strávilo drobné bábätko samé na JIS-ke, keďže kvôli pandemickej situácii mali rodičia na oddelenie obmedzený prístup. Hoci si nevedia vynachváliť prístup personálu, rehabilitáciu neurológ neodporúčal so slovami, že konkrétne toto predčasniatko “má na všetko čas.” Avšak keď mala Vaneska 7 mesiacov, rodičia si všimli, že je menej obratná a motoricky začala zaostávať za ostatnými bábätkami. Nasledovali rôzne vyšetrenia, až napokon stanovili diagnózu DMO – detská mozgová obrna, centrálna tonusová porucha, spastická kvadruparéza, kedy sú obrnou postihnuté všetky končatiny. Rodičia už s rehabilitáciou po diagnostike nečakali a v 16-tich mesiacoch  začali s Vaneskou chodiť na rehabilitačné pobyty do ADELI. Odvtedy Vaneska napreduje: udrží vzpriamene hlavičku a začala sa pretáčať. Otvorila zopäté päste a vymieňa si hračky z ruky do ruky. Intenzívnou rehabilitáciou sa  stimuluje zrenie centrálnej nervovej sústavy, ako aj svalov celého tela. Posilnením chrbátika by mala Vaneska začať skoro sedieť, potom sa dvojročné dievčatko začne učiť chodiť…. “Je mi ľúto, že sme nezačali cvičiť skôr,” – povzdychne si mama, “bola som prvorodička a odkázaná na informácie z internetu!”. Dnes je alfou a omegou snahy rodiny Vaneskine napredovanie a inteligentné dievčatko na rehabilitácii výborne spolupracuje.

Terapiu neradno odkladať, ak sa dieťatko: 

 • narodilo predčasne
 • narodilo ako dvojča, trojča…
 • utrpelo nedostatok kyslíka pred, pri alebo po pôrode
 • prekonalo operáciu alebo infekciu, ktorej rekonvalescencia si vyžadovala dlhší čas
 • ak je podozrenie na genetický syndróm
 • ak sa správa apaticky, lenivo, nereaguje
 • ak sa vypína “do luku”, repí kŕčmi a zášklbmi

O ďalších príznakoch sa dočítate tu: https://www.babymed.sk/rizikove-deti-2/zaostavanie-priznaky/

ADELI Medical Center

je už 18 rokov jedným z vedúcich terapeutických centier v oblasti detskej neurorehabilitácie v celoeurópskom meradle. V Diagnostickom centre sa posudzuje primeranosť zrelosti centrálnej nervovej sústavy vzhľadom na vek a anamnézu dieťaťa. V programe ADELI BabyMed poskytuje ADELI intenzívny pobytový rehabilitačný program v rozsahu až 30 terapeutických jednotiek za týždeň. Najpodstatnejším kritériom pre zabránenie budúcim možným poškodeniam je včasnosť terapeutickej intervencie.

MÍĽNIKY vývinu dieťatka počas prvých 3 mesiacov (skrátené):

V 1. mesiaci bábätko:

 • má vyvinutý sací reflex. Podnecujeme ho šteklením kútika úst.
 • má vyvinutý vyhľadávací reflex. Hladkaním po líčku bábätko vyhľadáva mamin prsník.
 • vyvíja sa hmatový reflex. Dieťatko pevne zovrie v dlani váš prst.
 • ruky i nohy má ohnuté v kĺboch
 • otáča hlavičku zo strany na stranu

V 2. mesiaci dojča

 • denne samovoľným pohybom trénuje svaly krku
 • v polohe na brušku udrží niekoľko sekúnd zdvihnutú hlavičku
 • pohľadom sleduje okolie a reaguje na tváre

V 3. mesiaci dojča

 • silno vesluje rukami vo vzduchu a kope nožičkami
 • začína spájať ruky pred telom
 • načahuje sa a uchopí predmety
 • objavia sa prvé zárodky reči: ďžavotá a „pospevuje“ si