Nespustite z bábätka oči: 

Aj pri malom podozrení na centrálnu tonusovú poruchu je potrebné rehabilitovať!

Hru, pohyb a komunikáciu potrebuje každé dieťatko od narodenia. Deti ohrozené oneskoreným vývojom, ktoré lekári zvyknú uvádzať ako CTP – Centrálna tonusová porucha alebo poruchy centrálnej nervovej sústavy – majú vážny dôvod na ranú terapiu.

Postieľky, výbavička, nový domov – všetko je samozrejme pre príchod nového člena rodiny dôležité. Zmeškať sa však dá čosi podstatnejšie: rovnomerný vývoj pohybových a komunikačných schopností dieťaťa.

Zvlášť prvé mesiace života dieťaťa sú kľúčové pre ďalší rozvoj, v tomto čase máme veľkú šancu rozvíjať mozgovú činnosť bábätka, stimulovať ju a podnecovať tak k funkčnosti. Je tu však ešte jeden závažnejší dôvod neodkladať rehabilitáciu: Ranou rehabilitáciou vieme predísť vážnejším poškodeniam v budúcnosti.

Vojtova terapia podľa princípov terapie Václava Vojtu je uznávanou metódou pomoci deťom, ktoré sa narodili predčasne alebo z inej príčiny majú oneskorený alebo zameškaný psychomotorický vývoj. V ADELI je súčasťou včasnej intervencie na základe diagnostiky lekárom v Diagnostickom centre vývoja bábätiek  ADELI Medical Center.

Navštevuje sa ambulantne, cvičenie trvá 55 minút. Pozostáva zo stimulácie bábätka fyzioterapeutkou, oddychových a hravých fáz. V neposlednom rade sa rodičia zaučia, ako s dieťaťom rehabilitovať doma, ako s bábätkom narábať, ako rozvíjať aj jeho vnímanie, a ako ho správne nosiť. Dôrazne odporúčame diagnostikovať vývoj bábätka pri akomkoľvek podozrení na oneskorený vývoj. V citlivom období v prvom roku života bábätka máme všetci obrovskú šancu podnietiť vývoj človeka a zvýšiť šancu na jeho život v zdraví.

Video je publikované so súhlasom účinkujúcich.

Aj v čase Korona-krízy sme Vám k dispozícii radou i videočetom na telefónnom čísle tel:0907 974 088