Komplexná rehabilitačná starostlivosť o rizikové deti

Potenciálne rizikové deti sú deti od narodenia do troch rokov, u ktorých existuje reálna možnosť poškodenia mozgu.

задержки развития

Diagnostické centrum

Včasnou a podrobnou vývinovou diagnostikou máme možnosť zistiť, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja v oblasti zmyslového vnímania, psychického, fyzického i motorického vývinu.

Princípy liečby

Odborníci oddelenia ADELI BabyMed cielene pracujú na rozvoji poznania, myslenia, reči, nezávislosti pri pohybe v priestore a pri manipulačných schopnostiach dieťaťa.

задержки развития

Rehabilitácia

Program ranej rehabilitácie BabyMed trvá 2 týždne (od pondelka do piatku). S dieťaťom pracujeme intenzívne, dvojfázovo, za účasti rodičov, približne 5 hodín denne.

Logopédia

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu sa rozvíja postupne so vzájomnou podporou – ak stimulujeme jednu oblasť, podporujeme vo vývoji aj inú.

Program ADELI BabyMed

Na základe dlhoročných skúseností, pozorovania a zisťovania príčin rôznych porúch psychomotorického vývoja a prispôsobením rehabilitačných procedúr pre deti už od 6 mesiacov vznikol Program ranej rehabilitácie s názvom BabyMed v ADELI Medical Center. Je zameraný na rehabilitáciu detí vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. Je to ten najdôležitejší čas na podporu rozvoja kvalitného samostatného pohybového prejavu, na zachytenie odchýlok od správneho vývoja, ako aj na možnosť ich najúčinnejšej korekcie v záujme zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Vzhľadom na vek detí je denný program prispôsobený ich biorytmu (spánok, kŕmenie, stav najvyššej mozgovej aktivity, oddych a pod.). Disponujeme metodikami aj pre deti so zmyslovými poruchami. Mnohoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál a využitie najmodernejších vedeckých poznatkov a technických pomôcok sú základom úspešnej liečby našich malých pacientov.

Milí rodičia,

funkčné zmeny vývoja mozgu novorodencov a malých detí sú často voľne viditeľné až vo veku 1-2 rokov. Naša 18-ročná prax potvrdzuje, že kľúčové je zabrániť možným budúcim poškodeniam včasným cvičením, diagnostikou a rehabilitáciou. Mozog dieťaťa sa najrýchlejšie vyvíja počas prvého roka života a preto je s rizikovými deťmi nutné pracovať od začiatku ich života. 

Včasnou a podrobnou ambulantnou vývinovou diagnostikou v Diagnostickom centre ADELI Medical Center zisťujeme, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja vo sfére zmyslového vnímania i motorického vývinu. Včasná vývinová diagnostika sa odporúča predčasne narodeným deťom, po komplikáciách pri pôrode a deťom s potvrdeným alebo nepotvrdeným genetickým syndrómom. Neváhajte však s dieťaťom rehabilitovať, ak predsa preukazuje niektoré z varovných signálov oneskoreného vývoja. Diagnostika dieťaťa je možná už od 28.dňa života dieťatka. Zoznam varovných signálov nájdete TU.

Ambulantnou formou Vám podľa potreby ponúkneme cvičenie podľa Vojtovej metódy a Bobathovho konceptu.

Náš komplexný pobytový rehabilitačný program ADELI BabyMed je určený pre detských pacientov do 2 rokov, ktorí majú známky porúch centrálneho či periférneho nervového systému ako aj pre deti s psychomotorickým oneskorením. Terapeutickou intervenciou počas dvoch týždňov, 5-6 hodín denne učíme dieťatko správne pohybové vzory pri otáčaní na podložke, štvrnožkovaní, sede, stoji a chôdzi. Predchádzame vzniku nežiadúcich návykov nielen pri pohybe, ale aj jedení, reči a hre. Radíme vám, ako dieťa správne nosiť, motivovať a ako s ním doma cvičiť. Viac o programe ADELI BabyMed čítajte TU. V prípade podozrenia na príliš pomalý či nesprávny vývoj Vášho dieťaťa odporúčame intervenciu čo najskôr. V každom prípade je výsledkom nášho spoločného úsilia lepšia budúcnosť pre Vaše dieťa.    Váš BabyMed tím 

ADELI Medical Center

ADELI Medical Center

Renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v liečbe pacientov s rôznymi stupňami poškodenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Centrum vzniklo v roku 2004 a sídli v Piešťanoch. Každým rokom sa počet jeho kvalifikovaných pracovníkov zvyšuje a v súčasnosti ich je takmer 300.
Rehabilitačné centrum je známe svojou mimoriadne intenzívnou a jedinečnou rehabilitáciou neurologických ochorení detí a dospelých. Každý pacient má svoj vlastný tím špecialistov. Rehabilitácia je vykonávaná individuálne s ohľadom na zdravotný stav pacienta.

MUDr. Peter Oríšek

vedúci lekár oddelenia ADELI BabyMed

„Jednou z dôležitých oblastí súčasnej medicíny je perinatálna neurológia. Zaoberá sa sledovaním a riešením zmien nervového systému u dojčiat. Nezanedbateľná časť novorodencov má neurologické poruchy, ktoré vznikli pred narodením, počas pôrodu alebo krátko po ňom. Tieto potom dieťa sprevádzajú počas celého života, obmedzujú jeho schopnosti a následne spôsobujú aj ďalšie ochorenia. Žiaľ, ešte i dnes pretrváva tzv. syndróm vyčkávania – keď sa po narodení dieťaťa objavia signály, že niečo nemusí byť v poriadku, tak sa namiesto okamžitého konania čaká. A v prípade, ak dieťa patrí do ohrozenej skupiny detí, strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky.“

Kontaktný formulár/ prihlásiť sa na rehabilitáciu môžete tu: https://www.babymed.sk/kontakt/

© 2015. ADELI Medical Center. All rights reserved.