Program ADELI BabyMed

Na základe dlhoročných skúseností, pozorovania a zisťovania príčin rôznych porúch psychomotorického vývoja a prispôsobením rehabilitačných procedúr pre deti už od 6 mesiacov vznikol Program ranej rehabilitácie s názvom BabyMed v ADELI Medical Center. Je zameraný na rehabilitáciu detí vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. Je to ten najdôležitejší čas na podporu rozvoja kvalitného samostatného pohybového prejavu, na zachytenie odchýlok od správneho vývoja, ako aj na možnosť ich najúčinnejšej korekcie v záujme zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Vzhľadom na vek detí je denný program prispôsobený ich biorytmu (spánok, kŕmenie, stav najvyššej mozgovej aktivity, oddych a pod.). Disponujeme metodikami aj pre deti so zmyslovými poruchami. Mnohoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál a využitie najmodernejších vedeckých poznatkov a technických pomôcok sú základom úspešnej liečby našich malých pacientov.

Komplexná rehabilitačná starostlivosť o rizikové deti

Potenciálne rizikové deti sú deti od narodenia do troch rokov, u ktorých existuje reálna možnosť poškodenia mozgu.

Princípy a ciele liečby

Odborníci oddelenia ADELI BabyMed cielene pracujú na rozvoji poznania, myslenia, reči, nezávislosti pri pohybe v priestore a pri manipulačných schopnostiach dieťaťa.

Cvičenie pre bábätká

Rehabilitácia

Program ranej rehabilitácie BabyMed trvá 2 týždne (od pondelka do piatku). S dieťaťom pracujeme intenzívne, dvojfázovo, za účasti rodičov, približne 5 hodín denne.

Logopédia

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu sa rozvíja postupne so vzájomnou podporou – ak stimulujeme jednu oblasť, podporujeme vo vývoji aj inú.

Odborné poradenstvo

Moment, v ktorom sa rodič dozvie, že jeho bábätko bude potrebovať intenzívnu rehabilitáciu na dosiahnutie zlepšenia vývoja, je častokrát šokujúci.

Milí rodičia, 

ADELI Medical Center je v celoeurópskom meradle jedným z vedúcich terapeutických centier v oblasti detskej neurorehabilitácie. V programe ADELI BabyMed poskytujeme individuálnu terapiu zameranú na správny psychomotorický vývin dieťaťa.  Pätnásťročná rehabilitačná prax v ADELI Medical Center  nám potvrdila, že najpodstatnejším kritériom pre zabránenie možným budúcim poškodeniam je včasnosť správne cieleného a efektívneho cvičenia s dieťaťom. Aktuálne preto upravujeme – znižujeme spodnú vekovú hranicu a poskytujeme včasnú diagnostiku deťom už od veku jedného mesiaca.

Včasnou a podrobnou vývinovou diagnostikou máme možnosť zistiť, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja vo sfére zmyslového vnímania i motorického vývinu. Včasná vývinová diagnostika je mimoriadne dôležitá pre predčasne narodené deti a deti, ktoré prešli komplikáciami pri pôrode. Odporúčame ju tiež pri akýchkoľvek zdanlivo bezdôvodných, ale nápadných prejavoch bábätka.

Venujeme Vám i Vášmu dieťaťu toľko času, koľko je potrebné na rozpoznanie varovných signálov možných deficitov. Dieťatko absolvuje v rámci programu ADELI BabyMed kineziologické, neurologické a logopedické vyšetrenie vrátane diagnostiky schopnosti spracovávania potravy. Náš komplexný rehabilitačný program je určený pre detských pacientov s poruchami periférneho a centrálneho nervového systému ako aj pre deti s psychomotorickým oneskorením doteraz nezistenej príčiny. Kladieme dôraz na profylaxiu, čiže prevenciu vzniku nežiadúcich pohybov a deformácií, vznikajúcich kompenzačnými pohybmi.  Nezanedbateľný je pritom dlhodobý odborný pohybový program na domáce cvičenia.

Program ADELI BabyMed otvára nové príležitosti na zníženie následkov závažných vývinových porúch a redukuje alebo úplne zabraňuje vzniku následných komplikácií v budúcnosti. 

Proces obnovenia zdravotného stavu je časovo náročný a vyžaduje si značné úsilie. V neposlednom rade sa stávame Vašimi blízkymi konzultantmi a stojíme pri Vás v prípade Vašich otázok. Úloha rodiča v tomto procese je nezastupiteľná.

V každom prípade je výsledkom nášho spoločného úsilia lepšia budúcnosť pre Vaše dieťa.  

ADELI Medical Center

ADELI Medical Center

Renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v liečbe pacientov s rôznymi stupňami poškodenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Centrum vzniklo v roku 2004 a sídli v Piešťanoch. Každým rokom sa počet jeho kvalifikovaných pracovníkov zvyšuje a v súčasnosti ich je takmer 300.
Rehabilitačné centrum je známe svojou mimoriadne intenzívnou a jedinečnou rehabilitáciou neurologických ochorení detí a dospelých. Každý pacient má svoj vlastný tím špecialistov. Rehabilitácia je vykonávaná individuálne s ohľadom na zdravotný stav pacienta.

MUDr. Peter Oríšek

vedúci lekár oddelenia ADELI BabyMed

„Jednou z dôležitých oblastí súčasnej medicíny je perinatálna neurológia. Zaoberá sa sledovaním a riešením zmien nervového systému u dojčiat. Nezanedbateľná časť novorodencov má neurologické poruchy, ktoré vznikli pred narodením, počas pôrodu alebo krátko po ňom. Tieto potom dieťa sprevádzajú počas celého života, obmedzujú jeho schopnosti a následne spôsobujú aj ďalšie ochorenia. Žiaľ, ešte i dnes pretrváva tzv. syndróm vyčkávania – keď sa po narodení dieťaťa objavia signály, že niečo nemusí byť v poriadku, tak sa namiesto okamžitého konania čaká. A v prípade, ak dieťa patrí do ohrozenej skupiny detí, strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky.“

© 2015. ADELI Medical Center. All rights reserved.