Program ADELI BabyMed

Na základe dlhoročných skúseností, pozorovania a zisťovania príčin rôznych porúch psychomotorického vývoja a prispôsobením rehabilitačných procedúr pre deti už od 6 mesiacov vznikol Program ranej rehabilitácie s názvom BabyMed v ADELI Medical Center. Je zameraný na rehabilitáciu detí vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. Je to ten najdôležitejší čas na podporu rozvoja kvalitného samostatného pohybového prejavu, na zachytenie odchýlok od správneho vývoja, ako aj na možnosť ich najúčinnejšej korekcie v záujme zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Vzhľadom na vek detí je denný program prispôsobený ich biorytmu (spánok, kŕmenie, stav najvyššej mozgovej aktivity, oddych a pod.). Disponujeme metodikami aj pre deti so zmyslovými poruchami. Mnohoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál a využitie najmodernejších vedeckých poznatkov a technických pomôcok sú základom úspešnej liečby našich malých pacientov.

Komplexná rehabilitačná starostlivosť o rizikové deti

Potenciálne rizikové deti sú deti od narodenia do troch rokov, u ktorých existuje
reálna možnosť poškodenia mozgu.

Princíp liečby ADELI

Princípy a ciele liečby

Odborníci oddelenia ADELI BabyMed cielene pracujú na rozvoji poznania, myslenia, reči, nezávislosti pri pohybe v priestore a pri manipulačných schopnostiach dieťaťa.

Rehabilitácia BabyMed

Rehabilitácia

Program ranej rehabilitácie BabyMed trvá 2 týždne (od pondelka do piatku). S dieťaťom pracujeme intenzívne, dvojfázovo, za účasti rodičov, približne 5 hodín denne.

Logopédia

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu sa rozvíja postupne so vzájomnou podporou – ak stimulujeme jednu oblasť, podporujeme vo vývoji aj inú.

Psychologická pomoc rodičom pacientov v ADELI

Odborné poradenstvo

Moment, v ktorom sa rodič dozvie, že jeho bábätko bude potrebovať intenzívnu rehabilitáciu na dosiahnutie zlepšenia vývoja, je častokrát šokujúci.

Milí rodičia, 

ADELI Medical Center je v celoeurópskom meradle jedným z vedúcich terapeutických centier v oblasti detskej neurorehabilitácie. V programe ADELI BabyMed poskytujeme individuálnu terapiu zameranú na správny psychomotorický vývin dieťaťa.  Pätnásťročná rehabilitačná prax v ADELI Medical Center  nám potvrdila, že najpodstatnejším kritériom pre zabránenie možným budúcim poškodeniam je včasnosť správne cieleného a efektívneho cvičenia s dieťaťom. Aktuálne preto upravujeme – znižujeme spodnú vekovú hranicu a poskytujeme včasnú diagnostiku deťom už od veku jedného mesiaca.

Včasnou a podrobnou vývinovou diagnostikou máme možnosť zistiť, či sa Vaše dieťatko správne vyvíja vo sfére zmyslového vnímania i motorického vývinu. Včasná vývinová diagnostika je mimoriadne dôležitá pre predčasne narodené deti a deti, ktoré prešli komplikáciami pri pôrode. Odporúčame ju tiež pri akýchkoľvek zdanlivo bezdôvodných, ale nápadných prejavoch bábätka.

Venujeme Vám i Vášmu dieťaťu toľko času, koľko je potrebné na rozpoznanie varovných signálov možných deficitov. Dieťatko absolvuje v rámci programu ADELI BabyMed kineziologické, neurologické a logopedické vyšetrenie vrátane diagnostiky schopnosti spracovávania potravy. Náš komplexný rehabilitačný program je určený pre detských pacientov s poruchami periférneho a centrálneho nervového systému ako aj pre deti s psychomotorickým oneskorením doteraz nezistenej príčiny. Kladieme dôraz na profylaxiu, čiže prevenciu vzniku nežiadúcich pohybov a deformácií, vznikajúcich kompenzačnými pohybmi.  Nezanedbateľný je pritom dlhodobý odborný pohybový program na domáce cvičenia.

Program ADELI BabyMed otvára nové príležitosti na zníženie následkov závažných vývinových porúch a redukuje alebo úplne zabraňuje vzniku následných komplikácií v budúcnosti. 

Proces obnovenia zdravotného stavu je časovo náročný a vyžaduje si značné úsilie. V neposlednom rade sa stávame Vašimi blízkymi konzultantmi a stojíme pri Vás v prípade Vašich otázok. Úloha rodiča v tomto procese je nezastupiteľná.

V každom prípade je výsledkom nášho spoločného úsilia lepšia budúcnosť pre Vaše dieťa.  

Dr. Adelaida Fábianová,

Medical Director, Adeli Medical Center

ADELI Medical Center

Renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v liečbe pacientov s rôznymi stupňami poškodenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Centrum vzniklo v roku 2004 a sídli v Piešťanoch. Každým rokom sa počet jeho kvalifikovaných pracovníkov zvyšuje a v súčasnosti ich je takmer 300.
Rehabilitačné centrum je známe svojou mimoriadne intenzívnou a jedinečnou rehabilitáciou neurologických ochorení detí a dospelých. Každý pacient má svoj vlastný tím špecialistov. Rehabilitácia je vykonávaná individuálne s ohľadom na zdravotný stav pacienta.

ADELI Medical Center

Bc. Soňa Krchnáková

vedúca fyzioterapeutka oddelenia ADELI BabyMed

„Milí rodičia a ostatní rodinní príslušníci, pokiaľ máte pochybnosti, či sa vývoj Vášho dieťaťa uberá správnym smerom a snažíte sa v tejto oblasti zorientovať, stránka ADELI BabyMed Vám podá pomocnú ruku. Je sprievodcom rodičov a rodinných príslušníkov v problematike porúch detského vývoja. Ak už vedomosť o odchýlke vývoja Vášho dieťaťa máte, isto hľadáte spôsob na vykonanie čo možno najlepšej a najefektívnejšej nápravy. A práve s týmto cieľom – byť rodičom oporou – prichádza Program ranej (včasnej) rehabilitácie detí v ADELI Medical Center. Čas totiž v týchto prípadoch znamená šancu na zdravie.“

MUDr. Peter Oríšek

vedúci lekár oddelenia ADELI BabyMed

„Jednou z dôležitých oblastí súčasnej medicíny je perinatálna neurológia. Zaoberá sa sledovaním a riešením zmien nervového systému u dojčiat. Nezanedbateľná časť novorodencov má neurologické poruchy, ktoré vznikli pred narodením, počas pôrodu alebo krátko po ňom. Tieto potom dieťa sprevádzajú počas celého života, obmedzujú jeho schopnosti a následne spôsobujú aj ďalšie ochorenia. Žiaľ, ešte i dnes pretrváva tzv. syndróm vyčkávania – keď sa po narodení dieťaťa objavia signály, že niečo nemusí byť v poriadku, tak sa namiesto okamžitého konania čaká. A v prípade, ak dieťa patrí do ohrozenej skupiny detí, strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky.“

© 2015. ADELI Medical Center. All rights reserved.