Program ADELI BabyMed

Na základe dlhoročných skúseností, pozorovania a zisťovania príčin rôznych porúch psychomotorického vývoja a prispôsobením rehabilitačných procedúr pre deti už od 6 mesiacov vznikol Program ranej rehabilitácie s názvom BabyMed v ADELI Medical Center. Je zameraný na rehabilitáciu detí vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. Je to ten najdôležitejší čas na podporu rozvoja kvalitného samostatného pohybového prejavu, na zachytenie odchýlok od správneho vývoja, ako aj na možnosť ich najúčinnejšej korekcie v záujme zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Vzhľadom na vek detí je denný program prispôsobený ich biorytmu (spánok, kŕmenie, stav najvyššej mozgovej aktivity, oddych a pod.). Disponujeme metodikami aj pre deti so zmyslovými poruchami. Mnohoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál a využitie najmodernejších vedeckých poznatkov a technických pomôcok sú základom úspešnej liečby našich malých pacientov.

bc hejdukovaBc. Zuzana Hejduková

vedúca fyzioterapeutka oddelenia ADELI BabyMed

„Milí rodičia a ostatní rodinní príslušníci, pokiaľ máte pochybnosti, či sa vývoj Vášho dieťaťa uberá správnym smerom a snažíte sa v tejto oblasti zorientovať, stránka ADELI BabyMed Vám podá pomocnú ruku. Je sprievodcom rodičov a rodinných príslušníkov v problematike porúch detského vývoja. Ak už vedomosť o odchýlke vývoja Vášho dieťaťa máte, isto hľadáte spôsob na vykonanie čo možno najlepšej a najefektívnejšej nápravy. A práve s týmto cieľom – byť rodičom oporou – prichádza Program ranej (včasnej) rehabilitácie detí v ADELI Medical Center. Čas totiž v týchto prípadoch znamená šancu na zdravie.“

Komplexná rehabilitačná starostlivosť o rizikové deti

Potenciálne rizikové deti sú deti od narodenia do troch rokov, u ktorých existuje
reálna možnosť poškodenia mozgu.

Princíp liečby ADELI

Princípy a ciele liečby

Odborníci oddelenia ADELI BabyMed cielene pracujú na rozvoji poznania, myslenia, reči, nezávislosti pri pohybe v priestore a pri manipulačných schopnostiach dieťaťa.

Rehabilitácia BabyMed

Rehabilitácia

Program ranej rehabilitácie BabyMed trvá 2 týždne (od pondelka do piatku). S dieťaťom pracujeme intenzívne, dvojfázovo, za účasti rodičov, približne 5 hodín denne.

Logopédia

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu sa rozvíja postupne so vzájomnou podporou – ak stimulujeme jednu oblasť, podporujeme vo vývoji aj inú.

Psychologická pomoc rodičom pacientov v ADELI

Odborné poradenstvo

Moment, v ktorom sa rodič dozvie, že jeho bábätko bude potrebovať intenzívnu rehabilitáciu na dosiahnutie zlepšenia vývoja, je častokrát šokujúci.

ADELI Medical Center

Renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v liečbe pacientov s rôznymi stupňami poškodenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Centrum vzniklo v roku 2004 a sídli v Piešťanoch. Každým rokom sa počet jeho kvalifikovaných pracovníkov zvyšuje a v súčasnosti ich je takmer 300.
Rehabilitačné centrum je známe svojou mimoriadne intenzívnou a jedinečnou rehabilitáciou neurologických ochorení detí a dospelých. Každý pacient má svoj vlastný tím špecialistov. Rehabilitácia je vykonávaná individuálne s ohľadom na zdravotný stav pacienta.

ADELI Medical Center

MUDr. Peter Oríšek

vedúci lekár oddelenia ADELI BabyMed

„Jednou z dôležitých oblastí súčasnej medicíny je perinatálna neurológia. Zaoberá sa sledovaním a riešením zmien nervového systému u dojčiat. Nezanedbateľná časť novorodencov má neurologické poruchy, ktoré vznikli pred narodením, počas pôrodu alebo krátko po ňom. Tieto potom dieťa sprevádzajú počas celého života, obmedzujú jeho schopnosti a následne spôsobujú aj ďalšie ochorenia. Žiaľ, ešte i dnes pretrváva tzv. syndróm vyčkávania – keď sa po narodení dieťaťa objavia signály, že niečo nemusí byť v poriadku, tak sa namiesto okamžitého konania čaká. A v prípade, ak dieťa patrí do ohrozenej skupiny detí, strácanie času v tomto období môže mať trvalé následky.“

© 2015. ADELI Medical Center. All rights reserved.
google1621dcde5e9643d5.html